Položenie základného kameňa závodu na spracovanie kyslej kapusty v Hidasnémeti

Tesz Team2 alapko

Položenie základného kameňa závodu na spracovanie kyslej kapusty v Hidasnémeti

V piatok  14.05.2021 sme slávnostne položili základný kameň závodu na spracovanie kyslej kapusty v Hidasnémeti.
Partner projektu TESZ – TEAM zriadi závod na spracovanie kyslej kapusty, kde bude možné spracovávať väčšie objemy kapusty a taktiež sa zvýši kvalita miestnych produktov. Okrem podpory výroby cezhraničných výrobkov vytvoríme nové pracovné miesta, ktoré sú pre mikroregión nevyhnutné z dôvodu pretrvávajúcej dlhodobej nezamestnanosti.