Tranzitná cesta Via Carpatia

Tranzitná cesta Via Carpatia

Via Carpatia je najkratšia historická cesta zo severu na juh, spájajúca Baltické more s Egejským

Rozvoj Tranzitnej cesty Via Carpatia ako aj jej rýchlejšie dobudovanie, by vo veľkej miere ovplyvnilo ekonomický rast krajín, vrátane rozvoja malého a stredného podnikania, vedy a výskumu, technológií a priemyselných parkov.

Cesta označovaná ako Via Carpatia vedie od litovského prístavného mesta Klaipeda cez Kaunas, poľské mestá Bialystok, Lublin a Rzeszów, cez Košice a maďarské mestá Miškovec a Debrecín, naprieč Rumunskom cez Oradeu (Veľký Varadín), Lugoj, Calafat a Konstancu, cez bulharskú metropolu Sofia a mesto Svilengrad a končiť by sa mala v gréckom Solúne. Pôvodnú Lancutskú deklaráciu v roku 2006 podpísali ministri dopravy štyroch krajín – Litva, Poľsko, Maďarsko a Slovensko.

Stručný časový prehľad

2006 Jún – Zrodenie myšlienky Tranzitnej cesty Via Carpatia – Poľsko

2006 Október – Konferencia s názvom “Jedna cesta – štyri krajiny”. Ministri Poľska, Litvy, Maďarska a Slovenska rokovali o severo-južnom cestnom ťahu – Via Carpatia. Výsledkom konferencie bol podpis Lankutskej deklarácie, ktorá vyzývala národné vlády aby zaradili túto trasu medzi priority národnej dopravnej politiky. (Lancút, Podkarpatské vojvodstvo)

2010 Október – Medzinárodná konferencia. Ministri dopravy 7 krajín podpísali spoločné vyhlásenie – The „Via Carpatia“ Declaration. (Lancút, Podkarpatské vojvodstvo)

2012 November – Prijatie výzvy pod názvom “Cestná trasa Via Carpatia – Príležitosť na posilnenie konkurenciechopnosti východných regiónov EU” smerujúca k podpore výstavby Via Carpatia a jej začlenenia do TEN-T.

Najväčší doterajší úspech pri budovaní koridoru Via Carpatia

Dohodu o spolupráci pri budovaní Via Carpatia – najkratšej cesty zo severu Európy na juh, podpísali v piatok 17. apríla 2015 v poľskom Rzeszowe predstavitelia regionálnych samospráv Poľska, Slovenska a Maďarska.  Predstavitelia štyroch samospráv – Podkarpatské vojvodstvo, Košický samosprávny kraj, Prešovský kraj a Boršodsko Abovsko Zemplínska župa sa dohodli na pravidlách vzájomnej spolupráce pri realizácii aktivít smerujúcich k vybudovaniu dopravného koridoru Via Carpatia. (Z tohto podujatia sú priložené fotografie)

Dňa 07. 11. 2016 sa konala konferencia pod názvom “10. výročie deklarácie Lancut – Via Carpatia dnes, výzvy pre budúcnosť”, ktorá nadväzovala na stretnutie z roku 2015. V rámci konferencie bola rozšírená dohoda o ďalšie tri regióny: Lubelské vojvodstvo, Mazovské vojvodstvo a Podleské vojvodstvo.

Podpis Dohody o spolupráci pri budovaní koridoru Via Carpatia

Dohoda bola podpísaná medzi predstaviteľmi regionálnych samospráv

Via Carpatia, najkratšia historická cesta zo severu na juh, spájajúca Baltické more s Egejským