Základné informácie

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným bolo založené v roku 2013. Založenie zoskupenia vychádza z platnej európskej legislatívy a je prirodzeným výsledkom spolupráce dvoch regiónov, ktoré spájajú spoločné historické a kultúrno-jazykové tradície. Na ich území s rozlohou 14 tisíc km² žije vyše 1,5 milióna obyvateľov. V zmysle dohody štatutárov jednotlivých krajov sa zakladajúcimi členmi Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným stali Košický samosprávny kraj a župa Borsod-Abaúj-Zemplén. Predsedom valného zhromaždenia  EZÚS VIA Carpatia je Bánné dr. Gál Boglárka (BAZ) a podpredsedom valného zhromaždenia je Ing, Rastislav Trnka (KSK).

Predseda EZÚS Via Carpatia
Bánné dr. Gál Boglárka

Podpredseda EZÚS Via Carpatia
Ing. Rastislav Trnka

Zakladajúce dokumenty

Trochu histórie

Ciele EZUS Via Carpatia

Poradensko-konzultačná činnosť v oblasti regionálneho rozvoja:

Spoločný postup v oblasti presmerovania medzinárodných tovarových tokov.

Strategické ciele EZUS Via Carpatia

Výročné správy EZÚS Via Carpatia