Nový “člen” nášho tímu

Nový “člen” nášho tímu

Na jar roku 2020 predložilo združenie Via Carpatia EGTC projekt s názvom „Négy keréken a határ mentén“ v rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktorú vyhlásil Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. v Maďarsku. Začiatkom leta dostal tento tender podporu, v rámci ktorej mal možnosť kúpiť nové sedemmiestne auto s podporou BGA Alapkezelő Zrt.
Výhercom vyhláseného verejného obstarávania sa stal Auto Gabriel, s.r.o. Košice a tím Via Carpatia EGTC sa rozrástol o nový Volkswagen Tiguan Allspace.
Zakúpením vozidla bude práca tímu Via Carpatia EZÚS flexibilnejšia a ľahšia, pretože väčšinu svojich aktivít smeruje k budovaniu a uľahčovaniu cezhraničných partnerstiev. S vozidlom sme uskutočnili niekoľko služobných ciest ako napr. projektové rokovania v Budapešti, v Miškovci, návšteva projektových partnerov (Hidasnémeti, Encs, Gagyvendégi, Buzica, Moldava nad Bodvou…), slávnostné odovzdanie zmlúv v Miškovci v rámci Fondu pre malé projekty.  Via Carpatia EGTC vníma vozidlo aj ako propagačný nástroj, pretože okrem loga BGA je zobrazené aj logo Via Carpatia, takže sme viditeľní na všetkých našich cestách.