Výstavba trhoviska v meste Encs

Výstavba trhoviska v meste Encs

Aktuálny stav 4.9.2020. Tešíme sa na dokončenie, budeme Vás priebežne informovať.

Výstavba medziregionálneho trhu ” Szepsi ” sa začína.
Akčný priestor odovzdal zhotoviteľovi 4 .Septembra, aby vybudoval ďalšiu etapu trhu.
V  Encs, Moldava nad Bodvou , Hidasnémeti, Buzica a v Gagyvendégi sa farmárske trhy budujú v rámci cezhraničného projektu.
Rozpočet projektu  je vo výške 182.635 eur,  skladá z príspevkov : 85 % EÚ -, 10 % štátna pomoc a 5 % vlastné zdroje.
Počas výstavby bude ošetrených 2900 metrov štvorcových plochy.
Očakáva sa, že nový trh vlastníkov bude dodaný koncom jesene.