Výstavba trhoviska v Buzici

Výstavba trhoviska v Buzici

Vďaka cezhraničného projektu SKHU Markets, ktorý bol realizovaný v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, obec Buzica získala nové trhovisko.

Stavebné práce začali už v roku 2020 a stále pokračujú, o otvorení Vás budeme informovať.