Through renovation to the education

Through renovation to the education

Spoločnosť Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség
(3860 Encs, Bem J. út 3.) a Stredná odborná škola agrotechnická
– Agrotechnikai Szakközépiskola Moldava nad Bodvou spoločne
uskutočnili projekt Cez renováciu k vzdelávaniu („Through
renovation to the education”, SKHU/1802/3.1/007).

Počas priebehu projektu sa uskutočnila cezhraničná spolupráca,
nakoľko spoločne sa oveľa efektívnejšie dajú vyriešiť podobné
spoločné problémy.
Cieľom projektu je uskutočnenie takého cezhraničného rozvoja,
pomocou ktorého sa zvýši úroveň poskytovacích podmienok
vzdelávacích centier. Výsledkom projektu sa tak v Encsi, v
Maďarsku, ako aj v Moldave nad Bodvou, na Slovensku uskutočnil
odborný rozvoj.

Informačná brožúra – kiadvány SKHU ATÖSZ – SOSMnB (SJ,MJ)