Stretnutie projektových partnerov v rámci “Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát”.

Stretnutie projektových partnerov v rámci “Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát”.

18.09.2020 a 23.09.2020 sa uskutočnilo stretnutie projektových partnerov v rámci “Cezhraničného akčného plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát”.

Projektové stretnutie sa konalo len za prítomnosti partnerov zo Slovenska, kvôli uzavretým hraniciam s Maďarskom.

Prítomní:

za Projekt Meet the Local Needs – SKHU Markets:

Ing. Jozef Mohňanský (starosta obce Buzica),

Ing. Monika Al Aliová (projektová manažérka partnera Mesto Moldava nad Bodvou),

za projekt Development of Local + 2:

Ing. Tomáš Szabados (štatutár Agentúra GES spol. s.r.o.),

Ing. Roman Kardoš (projektový manažér partnera Agentúra GES spol. s.r.o.),

za projekt Development of Local + products 1:

Ing. Michal Bartoš (projektový manažér partnera BARTRANZ, s.r.o.)

Ing. Tibor Török (štatutár BARTRANZ, s.r.o.)

za projekt Through Renovation to the Education

Ing. Štefan Szciranka (riaditeľ SOŠ Moldava nad Bodvou)

Ing. Agnesa Martinská (projektová manažérka partnera SOŠ Moldava nad Bodvou)

za projekt Coordination and Communication Project – CCP:

Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. (riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným),

Ing. Andrea Bérešová (projektová manažérka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným),

Mgr. Monika Czingelyová (projektová manažérka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným),

Mgr. Štefánia Cimbora Dienešová, MBA. (projektová manažérka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným).