Az akcióterv leírása

CSEREHÁT AP - COORDINATION AND COMMUNICATION PROJECT

 • Rövid cím: Cserehát AP-CCP
 • Felhívás kódja: SKHU/1802
 • Prioritás tengely: Foglalkoztatás előmozdítása
 • Specifikus célkitűzés: 3.1 A foglalkoztatás régiók közötti egyenlőtlenségeinek csökkentése a foglalkoztatás szintjének javítása céljából a programrégióban
 • Regisztrációs szám: SKHU/1802/3.1/006
 • Teljes projekt költségvetés: 218 052,00 €
 • ERFA támogatás: 185 344,00 €
 • Projekt kezdő dátuma: 2019. augusztus 1.
 • Projekt záró dátuma: 2022. július 31.
 • Weboldal: http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region
 • Projekt státusz: Folyamatban

A Cserehát akcióterv célterülete a Cserehát mikrorégió, melyre a munkanélküliség magas mértéke jellemző. A jelenség fő oka a hiányos infrastruktúra, a lakosság alacsony képzettségi szintje, valamint a népesség elöregedése. A TAPE fő célja a munkanélküliség csökkentése az adott mikrorégióban, valamint az ún. „Szép Cserehát“ újjáélesztése, amely a térség belső lehetőségeinek kiaknázásában rejlik. Az akcióterv központi témája a helyi termelés, amely nagymértékben hozzájárulhat a térség fejlődéséhez. Az akcióterv legfontosabb eredményei közé az új munkahelyek teremtése tartozik.

A fent említett cél elérése érdekében az alábbi tevékenységek lettek meghatározva:

 • többfunkciós központok kialakítása,
 • mezőgazdasági termékek előállítását segítő gyártóüzemek kialakítása,
 • piacterek létrehozása,
 • helyi márka építése,
 • valamint a helyi termelők és termékek hálózatának kialakítása.

A felsorolt tevékenységek megvalósítása hozzájárul az akciótervben meghatározott legfőbb célok eléréséhez, melyek a Szép Cserhát újjáélesztéséhez, valamint a munkanélküliség szintjének csökkentéséhez vezetnek. A CCP projekt legjelentősebb célja az akciótervben szereplő 7 pályázat koordinálása a TAPE céljainak elérése érdekében. A CCP projekt másik alappillére a Cserehát AP széleskörű kommunikálása, mely magába foglalja a kötelező kommunikációs elemek biztosítását valamennyi pályázat esetében, valamint a TAPE széleskörű propagálását, különféle kommunikációs eszközök segítségével: videó, brossúra, információs táblák, stb.