Development of Local+ products1 – BARTRANZ, s.r.o.

Development of Local+ products1 – BARTRANZ, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a popularitu miestnych výrobkov a využiť už zanedbanú príležitosť, a tým slúžiť rozvoju mikroregiónu.

V dôsledku toho sa očakáva zlepšenie kvality miestnych výrobkov a obyvatelia mikroregiónu budú podporovať miestnu výrobu. Firma BARTRANZ s.r.o. bola založená v roku 1998. Súčasná platforma zahŕňa výrobu repkového a slnečnicového oleja. V rámci projektu chce spoločnosť rozšíriť svoje aktivity v oblasti výroby tekvicového oleja. Na zlepšenie kvality výrobkov bude postavený nový obchod a sušička. V súlade s tým sa rozvinú aj ľudské zdroje príjemcov. V súčasnosti stavebné práce napredujú u partnera projektu v Buzici.

Nech sa Vám dobre pracuje a o ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

 

Projekt | BARTRANZ s.r.o.