Aktuálna situácia u partnerov

ENCS 2

Aktuálna situácia u partnerov

28. apríla 2021, Trhoviská dostali svoj erb vyrobený z dreva, ktorého výrobcom je remeselník z regiónu Cserehát. Drevené erby vyrobené v rámci projektu boli umiestnené na vybudované trhoviská, svoj erb dostal aj dom svätého Štefana v Gagyapáti, ktorý po dokončení bude zdobiť budovu. Aktuálne Dom Svätého Štefana je vo výstavbe a dokončenie a odovzdanie sa plánuje na jeseň. V Moldave nad Bodvou trhovisko s názvom „Encsi Piac” a v Encsi trhovisko s názvom “Szepsi Piac“ čaká všetkých záujemcov, kupujúcich aj predávajúcich. Dokončovacie práce stále prebiehajú v Buzici, Hidasnémeti a v Gagyvendégi, očakáva sa však, že budú otvorené koncom mája.