Položenie základného kameňa v Gagyvendégi

Položenie základného kameňa v Gagyvendégi

Dňa 23. júla 2020 bola položením základného kameňa pre trhoviská v Hidasnémeti, Encs a Gagyvendégi slávnostne otvorená etapa výstavby trhovísk budovaných na maďarskej strane cezhraničného mikroregiónu Cserehát z projektu Meet the Local Needs.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnila aj predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy, Bánné Dr. Gál Boglárka a taktiež partneri projektu Meet the Local Needs – vedúci partner projektu – predstaviteľ Szép Cserehát Nonprofit Szociális Szövetkezet – Dsupin János, starosta mesta Encs – Mikola Gergely, starosta Hidasnémeti – Becse Csaba, starosta obce Buzica – Ing. Jozef Mohňanský, primátor mesta Moldava nad Bodvou – JUDr. Ing. Slavomír Borovský; riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia, Ing. Julianna Orbán Máté, PhD. a dekan farnosti Encs, Pacsai János.