🇸🇰 Sociálne podnikanie je “IN” 👷‍♂️👨‍🍳

11202101

🇸🇰 Sociálne podnikanie je “IN” 👷‍♂️👨‍🍳

🗓Dňa 03.11.2021 sa v rámci implementácie projektu Find your way – “Nájdi si cestu späť na trh práce” programu spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko uskutočnil v poradí druhý online Workshop na tému Sociálne podnikanie a farmárčenie.🐥🌾 Workshop bol zameraný na podmienky sociálneho podnikania a zdieľanie dobrej praxe v Maďarskej republike. Podujatie sa upriamovalo na sociálne podnikanie na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni so zameraním najmä na maďarský legislatívny rámec sociálneho podnikania, komplexný pohľad na sociálne podnikanie a praktické príležitosti v oblasti farmárčenia. 👨‍🌾🚜