🇸🇰 Pracujeme na podpore lokálnej produkcie aj naďalej ✍️👨‍💼

🇸🇰 Pracujeme na podpore lokálnej produkcie aj naďalej ✍️👨‍💼

Veľký záujem o lokálne produkty nás inšpiruje ďalej pracovať. Po úspešne zrealizovaných agrofestivaloch zameraných práve na lokálnu produkciu sme sa tentokrát v rámci projektu Local image stretli s našim projektovým partnerom – Ekonomickou univerzitou v Bratislave, aby sme sa dohodli na ďalších krokoch v projekte. Pripravujeme pre Vás totiž webovú platformu, na ktorej nájdete lokálnych producentov aj z Vášho okolia. 📊 💻 Sme radi, že aj touto formou môžeme podporiť lokálnu produkciu v regióne vďaka Cezhraničnému akčnému plánu zamestnanosti pre mikroregión Cserehát. 🍎🧀

#EGTCViaCarpatia #Cserehátmicroregion #InterregSKHU